Zarządzanie projektami


Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających podstawową umiejętność obsługi komputera, chcących poszerzyć swoje umiejętności o nowoczesne narzędzie do planowania dowolnych przedsięwzięć, śledzenia postępów ich realizacji oraz zarządzania nimi.


Opis szkolenia

Zarządzanie projektami jest modułem obejmującym zagadnienia związane z umiejętnością używania aplikacji zarządzania projektami w planowaniu i realizacji przedsięwzięć oraz znajomością kluczowych metod pracy w zarządzaniu projektem.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie MEN zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 r. poz. 622).


Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili tworzyć i modyfikować harmonogramy projektów, definiować i przydzielać zasoby potrzebne do ich realizacji, analizować koszty i monitorować postępy pracy oraz przygotowywać raporty i wykresy o rzeczywistym przebiegu realizacji.


Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni (24h).


Program szkolenia:

Zarządzanie zasobami, czasem i finansami projektu

  • Terminologia i koncepcje zarządzania projektami.
  • Używanie aplikacji zarządzania projektami w tworzeniu projektów oraz zarządzanie projektami realizowanymi.
  • Tworzenie harmonogramu projektu – struktury podziału pracy, diagramy sieciowe, wprowadzanie ograniczeń, punktów kontrolnych oraz terminów ostatecznych dla zadań w harmonogramie.
  • Wprowadzanie kosztów, definiowanie i przydzielanie zasobów do zadań.
  • Analizowanie ścieżek krytycznych, monitorowanie postępu, zmiany i aktualizacje harmonogramu.
  • Przygotowywanie i wydruk różnego rodzaju raportów i wykresów.


Dodatkowe certyfikaty

Biś Computers jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu Zarządzanie projektami (Moduł S5) i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile.

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー