Szkolenia biurowe – poziom zaawansowany


Do kogo adresowane jest szkolenie?

Kurs jest adresowany do osób z podstawową znajomością aplikacji do tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz baz danych, które chcą korzystać z tych aplikacji w sposób zaawansowany.
W szczególności polecany jest analitykom biznesowym i osobom, które w codziennej pracy przetwarzają duże zbiory danych lub muszą przedstawić informacje w ciekawy i zrozumiały sposób.


Opis szkolenia

W ramach zajęć praktycznych zaprezentowane zostaną sposoby usprawniające i automatyzujące codzienną pracę w pakiecie MS Office. Zajęcia przeprowadzane są na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem aplikacji wchodzących w skład pakietu MS Office w wersji 2010 lub 2013.

Nasze sale szkoleniowe wyposażone są w stanowiska komputerowe stacjonarne lub mobilne z pełnym oprogramowaniem.

W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje materiały oraz dostęp do platformy e-learningowej, wsparcie trenera zarówno w trakcie szkolenia jak i pracy indywidualnej.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie MEN zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 r. poz. 622).


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi aplikacjami pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zaawansowanego redagowania dokumentów w programie Word, zaawansowanych operacji obliczeniowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, tworzenia zaawansowanych prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint oraz tworzenie zaawansowanych tabel, kwerend oraz relacji i zarządzania bazą danych Access.
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników biurowych, zajmujących się przetwarzaniem informacji, tworzeniem raportów oraz udostępnianiem danych w Internecie.


Czas trwania szkolenia

Pełny pakiet szkolenia trwa 12 dni (96h). Pojedynczy moduł szkolenia 3 dni (24h).
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania ilości godzin szkolenia przypadających na jeden dzień (maksymalnie 8h) w zależności od preferencji grupy.


Program szkolenia:

MS Word

 • Zaawansowane formatowanie tekstów i akapitów.
 • Tworzenie i modyfikowanie stylów tekstów.
 • Formatowanie tabel.
 • Przypisy końcowe, dolne i podpisy.
 • Spisy i indeksy.
 • Zakładki i odsyłacze.
 • Korzystanie z szybkich części.
 • Formularze i szablony.
 • Zaawansowana korespondencja seryjna.
 • Korzystanie z łączy, hiperłączy.
 • Tworzenie i korzystanie z makr.
 • Korzystanie ze śledzenia i podglądu zmian.
 • Ochrona dokumentu.

MS Excel

 • Zaawansowane formatowanie komórek i arkuszy.
 • Stosowanie zaawansowanych funkcji i formuł.
 • Tworzenie i formatowanie zaawansowanych wykresów.
 • Tabele przestawne.
 • Zaawansowane filtrowanie i sortowanie danych.
 • Tworzenie scenariuszy.
 • Kryteria sprawdzania poprawności danych.
 • Inspekcja.
 • Odnośniki, powiązania, import danych.
 • Tworzenie i korzystanie z makra.
 • Korzystanie ze śledzenia i podglądu zmian.
 • Ochrona skoroszytu i arkusza.

MS PowerPoint

 • Szablony i wzorce slajdów.
 • Zaawansowane formatowanie kształtów.
 • Formatowanie obrazów i zdjęć.
 • Zaawansowane rozmieszczanie obiektów graficznych.
 • Tworzenie i formatowanie wykresów.
 • Tworzenie i formatowanie diagramów.
 • Zaawansowane ustawienia dźwięków i filmów.
 • Zaawansowane efekty animacji.
 • Korzystanie z łączy, hiperłączy, danych osadzonych.
 • Niestandardowe pokazy slajdów.
 • Importowanie i eksportowanie slajdów i prezentacji.

MS Access

 • Zaawansowane ustawienia pól i kolumn.
 • Tworzenie i modyfikacja zaawansowanych relacji oraz sprzężeń.
 • Tworzenie zaawansowanych kwerend.
 • Grupowanie informacji w kwerendzie.
 • Tworzenie i stosowanie pól obliczeniowych w kwerendzie.
 • Tworzenie i modyfikacja zaawansowanych formularzy.
 • Tworzenie i modyfikacja zaawansowanych raportów.
 • Korzystanie z łączy i importu danych.
 • Tworzenie i korzystanie z makr.


Dodatkowe certyfikaty

Biś Computers jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL.

Szkolenie przygotowuje do następujących egzaminów ECDL:
Moduł A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów
Moduł A2 – Zaawansowane arkusze kalkulacyjne
Moduł A3 – Zaawansowane użytkowanie baz danych
Moduł A4 – Zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna

Pomyślne zdanie egzaminu i otrzymanie certyfikatu ECDL stanowi uzupełnienie CV, wyróżnienie dla uczestnika i potwierdzenie posiadania wiedzy zgodnej z wytycznymi ECDL.

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー