Przygotowanie nauczycieli


Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich specjalności posiadających podstawową umiejętność obsługi komputera, chcących wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne.


Opis szkolenia

Szkolenie przygotowuje do celowego i efektywnego stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów. Jest również elementem dalszego rozwoju w tym zakresie. Tym samym rozwinięciem kompetencji personalnych i społecznych związanych z posługiwaniem się technologią cyfrową.

Szkolenie jest formą doskonalenia metod posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej, wymaganą do przygotowania e-Teczki, będącej składową częścią praktyczną certyfikatu EPP e-Nauczyciel.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie MEN zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 r. poz. 622).


Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawnych, etycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej, nauki i pracy w środowisku technologii, w tym znajomości aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie, korzystania z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.


Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni (16h).


Program szkolenia:

Część teoretyczna

  • Prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
  • Nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.
  • Korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.

Część praktyczna

  • Przygotowanie scenariusza lekcji wspomaganej technologią informacyjną i komunikacyjną z uzasadnieniem, w jaki sposób zastosowanie tej technologii przyczynia się do podniesienia poziomu realizacji zajęć oraz zwiększenia osiągnięć uczniów.


Dodatkowe certyfikaty

Biś Computers jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL, dla chętnych za dodatkową opłatą oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu EPP e-Nauczyciel (test) i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile.

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー