Program kursu Corel PaintShop Pro

Program kursu Corel PaintShop Pro bazuje na wytycznych Corel Training Center oraz wewnętrznym syllabusie.

Efekty uczenia:

1.   Uczestnik zna środowisko pracy Corel PaintShop Pro.
Potrafi dostosować obszar roboczy, zmienić jego motyw, dostosować okna.
Zmienia język, opcje wyświetlania, klawisze skrótów.
Korzysta z ekranu powitalnego, samouczka oraz systemu pomocy.
2.   Uczestnik posiada podstawowe informacje poruszania się w aplikacji.
Zmienia preferencje widoku, jednostki.
Zna i dostosowuje palety oraz paski narzędzi interfejsu.
Potrafi cofać i ponawiać czynności.
Zna system otwierania i zamykania plików.
Potrafi powiększać i przewijać zawartości okna, stosuje zoom oraz narzędzia przesunięcia.
3.   Uczestnik zna i stosuje podstawową edycję.
Potrafi wycinać, wklejać, kopiować, czyścić oraz korzystać ze schowka.
4.   Uczestnik zna i dostosowuje preferencje programu.
Zmienia ustawienia ogólne, zarządza formatami, przeprowadza skojarzenia plików.
Zarządza kolorami.
5.   Uczestnik przeprowadza operacje na obrazkach.
Tworzy nowe i otwiera już istniejące pliki.
Potrafi usuwać i zapisywać pliki lub fragmenty obrazka.
6.   Przeprowadza podstawowe modyfikacje.
Zna opcje wyboru.
Stosuje zaznaczanie i odznaczanie fragmentów i całych obrazków.
Przeprowadza modyfikacje na zaznaczeniach.
Zna i rozumie pojęcia markizy, podnoszenia i opuszczania.
Przeprowadza transformacje i operacje obrotu, zmiany rozmiaru pliku oraz płótna.
Tworzy obramowania.
Przeprowadza operacje inteligentnego skalowania, wyodrębniania oraz odbijania obiektów.
7.   Uczestnik zna narzędzia wyświetlania widoku: zoom, podglądy, powiększalnik.
Korzysta z linijek, siatki oraz prowadnic.
8.    Uczestnik zna i stosuje narzędzia dostępne w aplikacji.
Korzysta z paska narzędziowego.
9.   Uczestnik zna i stosuje warstwy.
Zna rodzaje warstw.
Stosuje maski, tworzenie, usuwanie.
Obsługuje zawartość warstw: zarządza, awansuje, scala, grupuje, wyświetla oraz ukrywa warstwy.
Korzysta z warstw dopasowania.
10.   Uczestnik przeprowadza korekty zdjęć.
Zna jednokrokowe oraz inteligentne operacje.
Manipuluje kolorem, barwą i nasyceniem.
Poprawia jaskrawość i kontrast, głębię ostrości.
Zmienia ostrość i stosuje rozmywanie.
Zna i wykorzystuje miękkość oraz wygładzanie skóry.
Stosuje podświetlenie oraz błysk dopełniający.
Potrafi usuwać efektu czerwonych oczu.
Przeprowadza korektę purpurowej aureoli, usuwanie aberracji chromatycznej.
Korektuje zniekształcenia.
Operuje skalą szarości.
Tworzy obrazek negatywowy.
11.   Uczestnik zna i stosuje efekty.
Zna podstawowe i niestandardowe zastosowania.
Stosuje różne techniki fotograficzne.
12.   Uczestnik zna zastosowanie grafiki wektorowej w programie.
Przeprowadza operacje na tekście oraz krzywych.
Zna i stosuje wyrównanie i rozkład oraz grupowanie elementów.
13.   Uczestnik rozumie i stosuje zasady zapisywania, importu oraz eksportu plików.
14.   Posiada umiejętność przygotowania pliku do wydruku oraz przeprowadzenia drukowania.

 

Podział efektów uczenia na jednostki uczenia:

1. Wprowadzenie do środowiska pracy Corel PaintShop Pro - 1 godz.
2. Przygotowanie do pracy - 1 godz.
3. Podstawowe informacje - 3 godz.
    3.1.   Uruchamianie i zamykanie programu.
    3.2.   Korzystanie z systemu pomocy.
    3.3.   Dostosowywanie obszaru roboczego.
        3.3.1.   Ekran powitalny oraz samouczek.
        3.3.2.   Motywy obszaru roboczego.
        3.3.3.   Języki.
        3.3.4.   Okna.
        3.3.5.   Klawisze skrótów.
        3.3.6.   Opcje wyświetlania.
        3.3.7.   Cofanie i ponawianie czynności.
        3.3.8.   Preferencje widoku.
        3.3.9.   Jednostki.
        3.3.10. Otwieranie i zamykanie plików.
        3.3.11. Powiększanie i przewijanie zawartości okna.
    3.4.   Podstawowa edycja.
        3.4.1.   Wycinanie i wklejanie.
        3.4.2.   Kopiowanie.
        3.4.3.   Czyszczenie.
        3.4.4.   Schowek.
    3.5.   Preferencje.
        3.5.1.   Ogólne.
        3.5.2.   Formaty plików.
        3.5.3.   Skojarzenia.
        3.5.4.   Lokalizacje.
        3.5.5.   Zarządzanie kolorami.
4. Obrazki - 3 godz.
    4.1.   Tworzenie i wyświetlanie obrazków.
    4.2.   Usuwanie i zapisywanie.
    4.3.   Podstawowe modyfikacje.
        4.3.1.   Wybór.
        4.3.2.   Zaznaczanie i odznaczanie.
        4.3.3.   Z maski lub obiektu wektorowego.
        4.3.4.   Modyfikacja.
        4.3.5.   Dopełnianie.
        4.3.6.   Markiza.
        4.3.7.   Podnoszenie i opuszczanie.
        4.3.8.   Transformacje.
        4.3.9.   Obracanie.
        4.3.10. Zmiana rozmiaru.
        4.3.11. Zmiana płótna.
        4.3.12. Obramowania.
        4.3.13. Inteligentne skalowanie.
        4.3.14. Wyodrębnianie obiektów.
        4.3.15. Odbijanie.
        4.3.16. Kanały.
5. Widok - 1 godz.
    5.1.   Zoom.
    5.2.   Podglądy.
    5.3.   Linijki.
    5.4.   Siatka.
    5.5.   Prowadnice.
    5.6.   Właściwości.
    5.7.   Powiększalnik.
    5.8.   Opcje dokowania.
6. Palety - 1 godz.
    6.1.   Dostosowywanie.
    6.2.   Rodzaje.
    6.3.   Obsługa.
7. Paski narzędzi - 1 godz.
    7.1.   Dostosowywanie.
    7.2.   Rodzaje.
    7.3.   Obsługa.
8. Narzędzia - 1 godz.
    8.1.   Dostosowywanie.
    8.2.   Rodzaje.
    8.3.   Obsługa.
9. Warstwy - 5 godz.
    9.1.   Podział.
    9.2.   Maski.
    9.3.   Tworzenie.
    9.4.   Usuwanie.
    9.5.   Obsługa zawartości.
    9.6.   Zarządzanie.
    9.7.   Awansowanie.
    9.8.   Scalanie.
    9.9.   Grupowanie.
    9.10. Wyświetlanie i ukrywanie.
10. Dopasowania - 4 godz.
    10.1. Jednokrokowe korekty zdjęć.
    10.2. Inteligentne korekty zdjęć.
    10.3. Szum.
    10.4. Kolor.
    10.5. Barwa i nasycenie.
    10.6. Jaskrawość i kontrast.
    10.7. Głębia ostrości.
    10.8. Ostrość.
    10.9. Rozmywanie.
    10.10. Miękkość.
    10.11. Wygładzanie skóry.
    10.12. Podświetlenie.
    10.13. Błysk dopełniający.
    10.14. Usuwanie efektu czerwonych oczu.
    10.15. Korekta purpurowej aureoli.
    10.16. Usuwanie aberracji chromatycznej.
    10.17. Korekcja zniekształceń.
    10.18. Skala szarości.
    10.19. Obrazek negatywowy.
11. Efekty - 2 godz.
    11.1. Przeglądarka efektów.
    11.2. Fotograficzne.
    11.3. 3D.
    11.4. Artystyczne.
    11.5. Zniekształcenia.
    11.6. Krawędzi.
    11.7. Geometryczne.
    11.8. Iluminacyjne.
    11.9. Obrazowe.
    11.10. Odbicia.
    11.11. Teksturowe.
    11.12. Filtry.
    11.13. Niestandardowe zastosowania.
12. Techniki fotograficzne - 1 godz.
13. Zastosowanie grafiki wektorowej w programie - 2 godz.
    13.1. Tekst.
    13.2. Krzywe.
    13.3. Wyrównanie i rozkład.
    13.4. Grupowanie.
    13.5. Właściwości.
14. Zapisywanie, drukowanie, import i eksport - 4 godz.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー