Program kursu Adobe Photoshop

Program kursu Adobe Photoshop bazuje na wewnętrznym syllabusie.

Efekty uczenia:

1.   Uczestnik zna i modyfikuje przestrzeń roboczą programu.
Potrafi spersonalizować ustawienia elementów interfejsu, takich jak: paski narzędzi, okna, skróty, siatka, linijki oraz prowadnice.
2.   Uczestnik zna pojęcia grafiki wektorowej i rastrowej.
Rozumie różnice pomiędzy rodzajami grafiki.
Rozróżnia formaty zapisu grafiki rastrowej.
Wykorzystuje modele kolorystyczne grafiki rastrowej.
Zna i rozumie pojęcia takie jak: rozdzielczość i skalowanie, kompresja danych, mapa bitowa, głębia koloru.
Zna zastosowani grafiki rastrowej.
3.   Uczestnik potrafi tworzyć i edytować pliki.
Posiada umiejętności otwierania, zapisywania oraz ustawiania opcji dokumentu.
Potrafi definiować rozdzielczość i wielkość obrazu oraz obszaru roboczego.
Posiada podstawowe umiejętności pracy w programie, potrafi przeprowadzać proste operacje, manipulować położeniem obiektu.
4.   Uczestnik wykorzystuje metody zaznaczania i wyodrębniania obiektów, kadrowania oraz odcinania.
Zna i stosuje narzędzia oraz ich opcje.
Potrafi przeprowadzać operacje na selekcjach.
Wykorzystuje metody transformacji obiektów.
5.   Uczestnik zna i stosuje warstwy.
Przeprowadza podstawowe operacje na warstwach: m.in. tworzy nowe, kopiuje, usuwa, zmienia kolejność warstw, blokuje przezroczystość, położenie.
Potrafi łączyć warstwy, spłaszczać obrazek, zmieniać przezroczystość między warstwami.
Zarządza warstwami za pomocą zestawów (folderów), grupuje warstwy.
Przeprowadza transformacje warstw, korzysta z modyfikatorów, trybów mieszania, nakładek.
6.   Uczestnik przeprowadza operacje na zdjęciach.
Stosuje dopasowania, automatyczną korektę obrazów, zmianę kolorów, nasycenia, jasności.
Pracuje na poziomach jasności i histogramie.
Przeprowadza zmianę kolorów oraz jasności za pomocą barwy i nasycenia oraz krzywych.
7.   Uczestnik zna i stosuje filtry oraz ich opcje.
8.   Uczestnik zna i wykorzystuje sposoby nakładania materiałów.
Stosuje mapę przemieszczenia oraz definiowanie wzorów.
Modyfikuje dopasowania oraz stosuje opcje niestandardowe.
9.   Uczestnik potrafi dostosować opcje oraz przeprowadzić drukowanie.
10.   Uczestnik potrafi importować oraz eksportować pliki.

  

Podział efektów uczenia na jednostki uczenia:

1. Wprowadzenie do środowiska pracy Adobe Photoshop - 1 godz.
2. Przygotowanie do pracy - 1 godz.
3. Podstawowe informacje - 1 godz.
4. Obszar roboczy - 8 godz.
    4.1.   Grafika wektorowa i rastrowa.
        4.1.1.   Wprowadzenie do grafiki komputerowej.
        4.1.2.   Grafika wektorowa.
        4.1.3.   Grafika rastrowa.
        4.1.4.   Formaty plików.
        4.1.5.   Rozdzielczość i skalowanie.
        4.1.6.   Kompresja.
        4.1.7.   Mapa bitowa.
        4.1.8.   Głębia koloru.
        4.1.9.   Typowe zastosowania.
        4.1.10. Tworzenie i edycja plików.
    4.2.   Interfejs użytkownika.
        4.2.1.   Personalizacja.
        4.2.2.   Paski narzędzi.
        4.2.3.   Okna.
        4.2.4.   Dokery.
        4.2.5.   Skróty.
        4.2.6.   Ustawienia siatki, linijek i prowadnic.
    4.3.   Edycja.
        4.3.1.   Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu.
        4.3.2.   Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu.
        4.3.3.   Definiowanie wielkości obszaru roboczego.
        4.3.4.   Przygotowanie obrazu do druku.
        4.3.5.   Cofanie i ponawianie operacji.
        4.3.6.   Definiowanie pędzli.
        4.3.7.   Kopiowanie.
        4.3.8.   Wklejanie.
        4.3.9.   Wycinanie.
    4.4.   Położenie.
        4.4.1.   Obrót.
        4.4.2.   Szybkie podsuwanie.
        4.4.3.   Mikro podsuwanie.
        4.4.4.   Transformacje.
    4.5.   Operacje.
        4.5.1.   Czyszczenie.
        4.5.2.   Wypełnianie.
        4.5.3.   Obramowania.
        4.5.4.   Preferencje.
        4.5.5.   Wprowadzenie do Adobe Bridge.
    4.6.   Zaznaczanie.
        4.6.1.   Rodzaje narzędzi.
        4.6.2.   Przesunięcie.
        4.6.3.   Lasso – rodzaje i ustawienia.
        4.6.4.   Różdżka.
    4.7.   Kadrowanie i odcięcia.
        4.7.1.   Kadrowanie.
        4.7.2.   Odcięcia – zaznaczanie.
    4.8.   Retusz.
        4.8.1.   Punktowy pędzel korygujący.
        4.8.2.   Stempel.
        4.8.3.   Gumka.
        4.8.4.   Rozmycie.
        4.8.5.   Rozjaśnianie.
    4.9.   Malowanie.
        4.9.1.   Pędzel.
        4.9.2.   Pędzel historii.
        4.9.3.   Gradient.
    4.10. Rysowanie i tekst.
        4.10.1. Zaznaczanie ścieżki.
        4.10.2. Pióro.
        4.10.3. Tekst – formatowanie.
        4.10.4. Prostokąt.
    4.11. Adnotacje, pomiar i nawigacja.
        4.11.1. Notatki.
        4.11.2. Kroplomierz.
        4.11.3. Rączka.
        4.11.4. Lupka.
    4.12. Pozostałe opcje narzędzi.
        4.12.1. Domyślne Kolory Narzędzi Tła.
        4.12.2. Ustawienia Koloru Pierwszoplanowego.
        4.12.3. Ustawienia Koloru Tła.
        4.12.4. Zamiana Kolorów.
        4.12.5. Edycja w Trybie Standardowym.
        4.12.6. Standardowy Tryb Ekranu.
5. Selekcja - 4 godz.
   5.1.   Operacje na selekcjach.
        5.1.1.   Wtapianie.
        5.1.2.   Wygładzanie.
        5.1.3.   Rozszerzanie.
        5.1.4.   Zawężanie.
        5.1.5.   Odwracanie zaznaczenia.
        5.1.6.   Zapisywanie.
        5.1.7.   Odznaczanie.
    5.2.   Transformacja.
        5.2.1.   Swobodna.
        5.2.2.   Skalowanie.
        5.2.3.   Ukosowanie.
        5.2.4.   Zniekształcenie.
        5.2.5.   Perspektywa.
        5.2.6.   Wypaczanie.
    5.3.   Operacje.
        5.3.1.   Zapisywanie zaznaczenia w kanale.
        5.3.2.   Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia.
        5.3.3.   Zaznaczanie zakresu koloru.
        5.3.4.   Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami.
        5.3.5.   Wypełnianie selekcji i obrys.
6. Warstwy - 6 godz.
    6.1.   Operacje.
        6.1.1.   Tworzenie nowych warstw – metody.
        6.1.2.   Kopiowanie.
        6.1.3.   Usuwanie.
        6.1.4.   Zmiany kolejności warstw.
        6.1.5.   Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli.
        6.1.6.   Łączenie warstw.
        6.1.7.   Spłaszczanie obrazka.
        6.1.8.   Zmiana przezroczystości między warstwami.
        6.1.9.   Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów).
        6.1.10. Style warstwy.
        6.1.11. Grupowanie.
        6.1.12. Transformacje warstw.
    6.2.   Modyfikatory warstw.
        6.2.1.   Tryby mieszania.
        6.2.2.   Nakładki.
        6.2.3.   Efekty.
7. Operacje na zdjęciach - 3 godz.
    7.1.   Dopasowania.
        7.1.1.   Automatyczna korekta obrazów.
        7.1.2.   Zmiana kolorów.
        7.1.3.   Zmiana nasycenia.
        7.1.4.   Zmiana jasności.
        7.1.5.   Praca na poziomach jasności i Histogramie.
        7.1.6.   Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves.
        7.1.7.   Zmiana kolorów, jasności za pomocą Hue-Saturation.
    7.2.   Operacje.
        7.2.1.   Duplikowanie.
        7.2.2.   Tryby.
        7.2.3.   Zmiana orientacji.
        7.2.4.   Efekty tekstowe.
        7.2.5.   Praca z obrazem czarno-białym.
        7.2.6.   Funkcje i narzędzia retuszerskie.
        7.2.7.   Koloryzacja.
        7.2.8.   Zmiana wizualizacji.
        7.2.9.   Retusz.
8. Filtry - 4 godz.
    8.1.   Materiały.
        8.1.1.   Sposoby nakładania.
        8.1.2.   Ustawienia.
        8.1.3.   Mapa przemieszczenia.
        8.1.4.   Definiowanie wzorów.
    8.2.   Modyfikacja dopasowań.
        8.2.1.   Opcje niestandardowe.
        8.2.2.   Szybki render.
    8.3.   Zastosowanie filtrów dostępnych w programie.
        8.3.1.   Efekty świetlne.
        8.3.2.   Efekty niestandardowe.
        8.3.3.   Wyostrzanie.
        8.3.4.   Rozmywanie.
        8.3.5.   Artystyczne.
        8.3.6.   Stylizacja.
        8.3.7.   Szum.
9. Drukowanie - 1 godz.
    9.1. Układ wydruku.
10. Import i eksport - 1 godz.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー