Program kursu Corel PHOTO-PAINT

Program kursu Corel PHOTO-PAINT bazuje na wytycznych Corel Training Center oraz wewnętrznym syllabusie.

Efekty uczenia:

1.   Uczestnik zna zasady licencjonowania.
Zna pojęcia grafiki wektorowej i rastrowej.
Zna formaty zapisu grafiki rastrowej.
Zna modele kolorystyczne grafiki rastrowej.
2.   Uczestnik zna i potrafi wykorzystać różne elementy interfejsu programu.
3.   Uczestnik potrafi otwierać i zamykać rysunek, utworzyć nowy rysunek.
Potrafi określić rozmiar rysunku.
Potrafi importować i eksportować obrazy do różnych formatów.
4.   Uczestnik potrafi tworzyć grafikę z wykorzystaniem różnych narzędzi malarskich.
Potrafi tworzyć różne typy wypełnień obiektów.
Potrafi tworzyć, edytować i modyfikować obiekty tekstowe.
5.   Uczestnik posiada umiejętność wykorzystywania warstw do odpowiedniego zarządzania obiektami.
Potrafi dodawać obiekty i tworzyć grupy obiektów.
6.   Uczestnik korzysta z różnych typów masek.
7.   Uczestnik posiada umiejętność przekształcania cyfrowego fotografii.
Potrafi dokonać korekty obrazu.
8.   Uczestnik potrafi zmieniać rozmiar obrazu, obracać obraz, stosować narzędzia wycinania.
9.   Uczestnik potrafi stosować narzędzia fotoretuszerskie (barwa, kontrast, odcień, balans kolorów, krzywa tonalna, histogram, prostowanie obrazka, usuwanie efektu czerwonych oczu).
10.   Uczestnik posiada umiejętność fotomontażu.
Stosuje narzędzia klonowania.
Tworzy gładkie przejścia.
11.   Uczestnik potrafi zastosować efekty specjalne (efekt 3D, pociągnięcie ozdobne, rozmywanie, aparat fotograficzny, efekty twórcze, zniekształcenia obrazka, wyostrzanie, teksturę).
12.   Uczestnik potrafi przygotować obraz do wydruku.

 

Podział efektów uczenia na jednostki uczenia: 

1. Wprowadzenie do środowiska pracy Corel PHOTO-PAINT - 2 godz. 
    1.1.   Przygotowanie do pracy. 
    1.2.   Podstawowe informacje.
    1.3.   Przeznaczenie programu.
        1.3.1.   Pojęcie grafiki rastrowej.
        1.3.2.   Formaty zapisu grafiki rastrowej.
        1.3.3.   Modele kolorów RGB i CMYK.
2. Interfejs programu - 2 godz.
    2.1.   Paski menu.
    2.2.   Właściwości.
    2.3.   Pasek narzędziowy.
    2.4.   Palety kolorów.
    2.5.   Okna dialogowe.
 3. Podstawowe operacje - 2 godz.
    3.1.   Tworzenie nowego pliku.
    3.2.   Tryb obrazu.
    3.3.   Importowanie.
    3.4.   Zapisywanie i eksportowanie.
    3.5.   Optymalizacja rozmiarów.
4. Narzędzia - 4 godz.
    4.1.   Malarskie.
        4.1.1.   Palety kolorów.
        4.1.2.   Rodzaje pędzli.
        4.1.3.   Zmiana parametrów pędzla.
        4.1.4.   Ustawienie pędzla.
        4.1.5.   Gumka.
        4.1.6.   Rozpylacz obrazków.
    4.2.   Wypełnienia.
        4.2.1.   Jednolite.
        4.2.2.   Gradientowe.
        4.2.3.   Bitmapowe.
        4.2.4.   Teksturowe.
    4.3.   Tekstowe.
        4.3.1.   Formatowanie tekstu.
        4.3.2.   Obracanie i przesuwanie tekstu.
        4.3.3.   Zmiana i wypełnienie tekstu.
5. Praca z obiektami (warstwy) - 2 godz.
    5.1.   Obiekty.
    5.2.   Dodawanie obiektów, grupy obiektów.
    5.3.   Soczewka.
6. Maski - 3 godz.
    6.1.   Maska prostokątna.
    6.2.   Maska eliptyczna.
    6.3.   Maska odręczna.
    6.4.   Lasso.
    6.5.   Maska magnetyczna.
    6.6.   Różdżka.
    6.7.   Pędzel maski.
    6.8.   Maska kolorów.
    6.9.   Przesuwanie maski.
    6.10. Zapisywanie maski.
7. Przekształcenia cyfrowych fotografii - 3 godz.
    7.1.   Formaty fotografii cyfrowej: RAW, TIFF, JPEG.
    7.2.   Przekształcanie plików RAW – Camera RAW Lab.
    7.3.   Modyfikacje tonalne.
    7.4.   Kontrast i jasność.
    7.5.   Usuwanie szumów i wyostrzanie obrazu.
8. Przekształcanie obrazu - 3 godz.
    8.1.   Zmiana rozmiarów.
    8.2.   Obracanie.
    8.3.   Narzędzie PhotoZoom.
    8.4.   Narzędzia wycinania.
9. Narzędzia fotoretuszerskie - 3 godz.
    9.1.   Narzędzia dopasowywania obrazu.
        9.1.1.   Barwa.
        9.1.2.   Kontrast. 
        9.1.3.   Odcień. 
        9.1.4.   Balans kolorów.
    9.2.   Krzywa tonalna. 
    9.3.   Histogram.
    9.4.   Prostowanie obrazka.
    9.5.   Usuwanie efektu czerwonych oczu.
10. Fotomontaż - 2 godz.
    10.1. Narzędzie klonowania.
    10.2. Tworzenie gładkich przejść.
11. Efekty specjalne - 3 godz.
    11.1. Efekty trójwymiarowe.
    11.2. Pociągnięcia ozdobne.
    11.3. Rozmywanie.
    11.4. Aparat fotograficzny.
    11.5. Efekty twórcze.
    11.6. Zniekształcanie obrazka.
    11.7. Wyostrzanie.
    11.8. Tekstura.
12. Przygotowanie obrazu do druku - 1 godz.
    12.1. Model RGB a model CMYK.
    12.2. Ustawienia obrazu próbnego kolorów.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー