Autodesk Revit LT 2015

Revit LT jest to intuicyjne oprogramowanie pozwalające na tworzenie wysokiej jakości projektów architektonicznych 3D i dokumentacji bazujące na Modelowaniu Informacji o Budynku (BIM).  Pozwala ono na współdzielenie projektów z partnerami za pomocą innego oprogramowania opartego na platformach Revit i AutoCAD. 

 

 

        

Cechy oprogramowania Revit LT 2015

1. Pojedynczy, skoordynowany model
Aktualizacja wersji projektu dla każdego widoku. 

2. Projektowanie i wizualizacja 3D 
Jeszcze efektywniejsze dzielenie się koncepcjami projektowymi.

3. Fotorealistyczne renderowanie w chmurze
Stosowanie realistycznych materiałów dzięki usłudze Autodesk 360 Rendering.

4. Wysokiej jakości dokumentacja
Dokumentacja projektowa jest skoordynowana i aktualna.
 
5. Automatycznie wygenerowane zestawienia
Zestawienia są zawsze aktualne.

6. Płynna wymiana pliku projektu z użytkownikami programu Revit
Wymiana plików z użytkownikami dowolnego produktu Revit.

 

  

 

  


 

 

 


Wymagania systemowe

• System operacyjny Windows® 8/8.1, Pro lub Enterprise 64-bit, Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium 32-bit lub 64-bit.
Procesor jedno- lub wielordzeniowy Intel® Pentium®, Intel® Xeon® lub AMD® z serii i z obsługą SSE2. Zalecany najszybszy procesor.
• 4 GB pamięci RAM.
• 5 GB wolnego miejsca na dysku na instalację oprogramowania.
• Monitor o minimalnej rozdzielczości 1280x1024 z obsługą True Color.
• Karta graficzna z obsługą DirectX® 11 i modelem cieniowania Shader Model 3. Zalecana karta graficzna dedykowana do pracy z Revit LT.
• Urządzenie zgodne z Microsoft Mouse lub 3Dconnexion®.
• Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 9.0 lub nowsza.

Różnice między oprogramowaniem  Revit LT a Revit

  Autodesk
Revit LT
Autodesk
Revit
MODELOWANIE ARCHITEKTONICZNE 3D    
Ściany architektoniczne, ściany kurtynowe, stropy, sufity i kolumny
Warianty projektowe
Komponenty wczytywalne
Pomieszczenia i powierzchnie
Projekt obszaru
Schody z komponentów, rampy i poręcze
Antyaliasing
Modelowanie konstrukcji części i zespołów  
Schody według szkicu  
MODELOWANIE KONSTRUKCYJNE    
ściany konstrukcyjne, płyta stropowa i fundamenty
Słupy konstrukcyjne, belki i stężenia
Pochyłe słupy i kratownice  
Zbrojenie  
INŻYNIERIA MECHANICZNA, ELEKTRYCZNA I INŻYNIERIA ORUROWANIA    
Systemy kanałów HVAC  
Orurowanie i instalacje wodno-kanalizacyjne  
Systemy zasilania i oświetlenia  
ZAAWANSOWANE MODELOWANIE 3D    
Tworzenie grupy dla powtarzających się elementów
Środowisko edytora rodzin
Modelowanie lokalne
Bryły koncepcyjne, komponenty adaptacyjne  
PREZENTACJA I WIZUALIZACJA    
Linie szkicu
Style widoków realistycznych
Widoki aksonometryczne i perspektywiczne, animacje przejścia
Fotorealistyczny rendering w chmurze (Autodesk® 360 Rendering)
Fotorealistyczne renderowanie materiałów
Fotorealistyczne renderowanie w programie Revit  
Śledzenie promieni (renderowanie w obszarze rysunku)  
Filtry widoków  
ANALIZA    
Autodesk® 360 Energy Analysis for Autodesk® Revit®3  
Analiza powierzchni  
Model analityczny  
Obciążenia konstrukcyjne i warunki obwiedni  
Autodesk® 360 Structural Analysis for Autodesk® Revit®4  
Obciążenia ogrzewania i chłodzenia  
Analizy bryłowe  
Analizy oświetlenia naturalnego  
DOKUMENTACJA    
Linie szczegółu 2D, komponenty szczegółu 2D
Śledzenie wersji
Wymiarowanie, oznaczanie i opisywanie
Etapy projektu
Zestawienia, przedmiary materiałów
WSPÓŁPRACA    
Sprawdzanie kolizji, kopiowanie/monitorowanie  
Współdzielenie pracy (środowisko wielu użytkowników)  
Udostępnianie współrzędnych między projektami  
Revit Server  
ŁĄCZENIE INNYCH PLIKÓW PROGRAMU REVIT    
Łączenie plików z innych aplikacji Revit
Elementy oznaczenia i zestawienia w łączeniu plików
Kopiowanie/wklejanie elementów z połączonych plików  
Dostosowanie widoczności połączonych modeli  
 ŁĄCZENIE/IMPORT    
Formaty DWG™, DXF, technologia TrustedDWG, obrazy rastrowe
Format IFC  ✓ 
DGN, SketchUp, znacznik DWF  
Chmury punktów, Graffiti  
EXPORT    
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx
Animacje i obrazy, FBX™, NWC5
Raporty pomieszczeń/powierzchni, zestawienia
Analizy oświetlenia naturalnego
Format IFC
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodzin  
INTERFEJS PROGRAMOWANIA APLIKACJI (API)    
Interfejs programowania aplikacji niezależnych producentów (API)  


Autodesk Revit LT 2014

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー