Ewaluacja szkoleń

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług szkoleniowych oraz satysfakcję i zadowolenie Uczestników oferowanych przez firmę Biś Computers szkoleń, wszystkie szkolenia są oceniane przez Uczestników na podstawie anonimowej ankiety. Ankieta zawiera ocenę m.in. jakości prowadzonych szkoleń, organizacji szkolenie oraz trenera.

Poniżej prezentujemy analizę ankiet z przeprowadzonych szkoleń. 

 

Szkolenie „3ds Max" - termin szkolenia 25.08.-05.09.2014 - liczba osób: 6 

Średnia ewaluacyjna wartość dodana wyniosła: 51

W jakim stopniu zajęcia zwiększyły poziom wiedzy z zakresu obsługi oprogramowania?

Procentowa średnia ocena

   

Zdecydowanie zwiększyły

  50%

Zwiększyły

  50%

Raczej zwiększyły

    0%

Raczej nie zwiększyły

    0%

Zdecydowanie nie zwiększyły

    0%

   

W jakim stopniku zajęcia podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi oprogramowania?

 
   

Zdecydowanie podniosły

  50%

Podniosły

  50%

Raczej podniosły

    0%

Raczej nie podniosły

    0%

Zdecydowanie nie podniosły

    0%

   

W jakim stopniu umiejętności zdobyte na zajęciach mogą okazać się przydatne w przyszłości?

 
   

Bardzo przydatne

  83%

Przydatne

  17%

Raczej przydatne

    0%

Raczej nie przydatne

    0%

Całkiem nie przydatne

    0%

   

Trener

Średnia ocena

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

5,50

Umiejętność przekazania treści

5,67

Efektywne wykorzystanie czasu

5,50

Ogólna ocena trenera

5,17

   

Program

5,33

   

Organizacja szkolenia

 

Ocena jakości materiałów dydaktycznych

5,00

Warunki pracy: sala, wyposażenia, sprzęt

5,33

Ogólna ocena organizacji szkolenia

5,33

   

Ogólna ocena szkolenia

5,33

 

Szkolenie „3ds Max" - termin szkolenia 11.08.-14.08.2014 - liczba osób: 14 

Średnia ewaluacyjna wartość dodana wyniosła: 53%

W jakim stopniu zajęcia zwiększyły poziom wiedzy z zakresu obsługi oprogramowania?

Procentowa średnia ocena

   

Zdecydowanie zwiększyły

  71%

Zwiększyły

  29%

Raczej zwiększyły

    0%

Raczej nie zwiększyły

    0%

Zdecydowanie nie zwiększyły

    0%

   

W jakim stopniku zajęcia podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi oprogramowania?

 
   

Zdecydowanie podniosły

  57%

Podniosły

  43%

Raczej podniosły

    0%

Raczej nie podniosły

    0%

Zdecydowanie nie podniosły

    0%

   

W jakim stopniu umiejętności zdobyte na zajęciach mogą okazać się przydatne w przyszłości?

 
   

Bardzo przydatne

  57%

Przydatne

  43%

Raczej przydatne  

    0%

Raczej nie przydatne

    0%

Całkiem nie przydatne

    0%

   

Trener

Średnia ocena

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

5,93

Umiejętność przekazania treści

5,29

Efektywne wykorzystanie czasu

5,79

Ogólna ocena trenera

5,86

   

Program

5,93

   

Organizacja szkolenia

 

Ocena jakości materiałów dydaktycznych

5,64

Warunki pracy: sala, wyposażenia, sprzęt

5,86

Ogólna ocena organizacji szkolenia

5,93

   

Ogólna ocena szkolenia

5,93

 

Szkolenie „Photoshop" - termin 05.08.-06.08.2014 - liczba osób: 1  

Średnia ewaluacyjna wartość dodana wyniosła: 80%

W jakim stopniu zajęcia zwiększyły poziom wiedzy z zakresu obsługi oprogramowania?

Procentowa średnia ocena

   

Zdecydowanie zwiększyły

0%

Zwiększyły

100%

Raczej zwiększyły

0%

Raczej nie zwiększyły

0%

Zdecydowanie nie zwiększyły

0%

   

W jakim stopniku zajęcia podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi oprogramowania?

 
   

Zdecydowanie podniosły

100%

Podniosły

0%

Raczej podniosły

0%

Raczej nie podniosły

0%

Zdecydowanie nie podniosły

0%

   

W jakim stopniu umiejętności zdobyte na zajęciach mogą okazać się przydatne w przyszłości?

 
   

Bardzo przydatne

100%

Przydatne

0%

Raczej przydatne

0%

Raczej nie przydatne

0%

Całkiem nie przydatne

0%

   

Trener

Średnia ocena

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

5,00

Umiejętność przekazania treści

5,00

Efektywne wykorzystanie czasu

5,00

Ogólna ocena trenera

5,00

   

Program

5,00

   

Organizacja szkolenia

 

Ocena jakości materiałów dydaktycznych

5,00

Warunki pracy: sala, wyposażenia, sprzęt

5,00

Ogólna ocena organizacji szkolenia

5,00

   

Ogólna ocena szkolenia

5,00

 

Szkolenie „3ds Max" - termin szkolenia 04.08.-08.08.2014 - liczba osób: 13 

Średnia ewaluacyjna wartość dodana wyniosła: 55%

W jakim stopniu zajęcia zwiększyły poziom wiedzy z zakresu obsługi oprogramowania?

Procentowa średnia ocena

   

Zdecydowanie zwiększyły

  92%

Zwiększyły

    8%

Raczej zwiększyły

    0%

Raczej nie zwiększyły

    0%

Zdecydowanie nie zwiększyły

    0%

   

W jakim stopniku zajęcia podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi oprogramowania?

 

Zdecydowanie podniosły

  85%

Podniosły

  15%

Raczej podniosły

    0%

Raczej nie podniosły

    0%

Zdecydowanie nie podniosły

    0%

   

W jakim stopniu umiejętności zdobyte na zajęciach mogą okazać się przydatne w przyszłości?

 
   

Bardzo przydatne

100%

Przydatne

    0%

Raczej przydatne

    0%

Raczej nie przydatne

    0%

Całkiem nie przydatne

    0%

   

Trener

Średnia ocena

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

5,69

Umiejętność przekazania treści

5,85

Efektywne wykorzystanie czasu

5,69

Ogólna ocena trenera

5,85

   

Program

5,69

   

Organizacja szkolenia

 

Ocena jakości materiałów dydaktycznych

5,77

Warunki pracy: sala, wyposażenia, sprzęt

5,77

Ogólna ocena organizacji szkolenia

5,77

   

Ogólna ocena szkolenia

5,77

 

Szkolenie „AutoCAD" - termin szkolenia 04.08.-08.08.2014 - liczba osób: 4

Średnia ewaluacyjna wartość dodana wyniosła: 70%

W jakim stopniu zajęcia zwiększyły poziom wiedzy z zakresu obsługi oprogramowania?

Procentowa średnia ocena

   

Zdecydowanie zwiększyły

  75%

Zwiększyły

  25%

Raczej zwiększyły

    0%

Raczej nie zwiększyły

    0%

Zdecydowanie nie zwiększyły

    0%

   

W jakim stopniku zajęcia podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi oprogramowania?

 

Zdecydowanie podniosły

  75%

Podniosły

  25%

Raczej podniosły

    0%

Raczej nie podniosły

    0%

Zdecydowanie nie podniosły

    0%

   

W jakim stopniu umiejętności zdobyte na zajęciach mogą okazać się przydatne w przyszłości?

 
   

Bardzo przydatne

  25%

Przydatne

  75%

Raczej przydatne

    0%

Raczej nie przydatne

    0%

Całkiem nie przydatne

    0%

   

Trener

Średnia ocena

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

6,00

Umiejętność przekazania treści

5,75

Efektywne wykorzystanie czasu

5,50

Ogólna ocena trenera

5,75

   

Program

5,75

   

Organizacja szkolenia

 

Ocena jakości materiałów dydaktycznych

5,00

Warunki pracy: sala, wyposażenia, sprzęt

5,50

Ogólna ocena organizacji szkolenia

5,25

   

Ogólna ocena szkolenia

5,75

 

Szkolenie „3ds Max" - termin szkolenia 28.07.-01.08.2014 - liczba osób: 14

Średnia ewaluacyjna wartość dodana wyniosła: 52%

W jakim stopniu zajęcia zwiększyły poziom wiedzy z zakresu obsługi oprogramowania?

Procentowa średnia ocena

   

Zdecydowanie zwiększyły

  93%

Zwiększyły

    7%

Raczej zwiększyły

    0%

Raczej nie zwiększyły

    0%

Zdecydowanie nie zwiększyły

    0%

   

W jakim stopniku zajęcia podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi oprogramowania?

 
   

Zdecydowanie podniosły

  93%

Podniosły

    7%

Raczej podniosły

    0%

Raczej nie podniosły

    0%

Zdecydowanie nie podniosły

    0%

   

W jakim stopniu umiejętności zdobyte na zajęciach mogą okazać się przydatne w przyszłości?

 
   

Bardzo przydatne

  93%

Przydatne

    7%

Raczej przydatne

    0%

Raczej nie przydatne   

    0%

Całkiem nie przydatne

    0%

   

Trener

Średnia ocena

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

5,79

Umiejętność przekazania treści

5,86

Efektywne wykorzystanie czasu

5,79

Ogólna ocena trenera

5,86

   

Program

5,79

   

Organizacja szkolenia

 

Ocena jakości materiałów dydaktycznych

5,86

Warunki pracy: sala, wyposażenia, sprzęt

5,79

Ogólna ocena organizacji szkolenia

5,86

   

Ogólna ocena szkolenia

5,79

 

Szkolenie „Revit Architecture" - termin szkolenia 15.07.-29.07.2014 - liczba osób: 15

Średnia ewaluacyjna wartość dodana wyniosła: 65%

W jakim stopniu zajęcia zwiększyły poziom wiedzy z zakresu obsługi oprogramowania?

Procentowa średnia ocena

   

Zdecydowanie zwiększyły

  60%

Zwiększyły

  40%

Raczej zwiększyły

    0%

Raczej nie zwiększyły

    0%

Zdecydowanie nie zwiększyły

    0%

   

W jakim stopniku zajęcia podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi oprogramowania?

 
   

Zdecydowanie podniosły

  53%

Podniosły

  33%

Raczej podniosły

  13%

Raczej nie podniosły

    0%

Zdecydowanie nie podniosły

    0%

   

W jakim stopniu umiejętności zdobyte na zajęciach mogą okazać się przydatne w przyszłości?

 
   

Bardzo przydatne

  67%

Przydatne

  33%

Raczej przydatne

    0%

Raczej nie przydatne

    0%

Całkiem nie przydatne

    0%

   

Trener

Średnia ocena

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

5,33

Umiejętność przekazania treści

5,60

Efektywne wykorzystanie czasu

5,53

Ogólna ocena trenera

5,60

   

Program

5,40

   

Organizacja szkolenia

 

Ocena jakości materiałów dydaktycznych

5,60

Warunki pracy: sala, wyposażenia, sprzęt

5,47

Ogólna ocena organizacji szkolenia

5,47

   

Ogólna ocena szkolenia

5,53

 

Szkolenie „AutoCAD Civil 3D 2015 Stopień I i II" - termin szkolenia 15.07.-23.07.2014 - liczba osób: 1

Średnia ewaluacyjna wartość dodana wyniosła: 74%

W jakim stopniu zajęcia zwiększyły poziom wiedzy z zakresu obsługi oprogramowania?

Procentowa średnia ocena

   

Zdecydowanie zwiększyły

100%

Zwiększyły

     0%

Raczej zwiększyły

     0%

Raczej nie zwiększyły

     0%

Zdecydowanie nie zwiększyły

     0%

   

W jakim stopniku zajęcia podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi oprogramowania?

 
   

Zdecydowanie podniosły

    0%

Podniosły

100%

Raczej podniosły

    0%

Raczej nie podniosły

    0%

Zdecydowanie nie podniosły

    0%

   

W jakim stopniu umiejętności zdobyte na zajęciach mogą okazać się przydatne w przyszłości?

 
   

Bardzo przydatne

100%

Przydatne

    0%

Raczej przydatne

    0%

Raczej nie przydatne

    0%

Całkiem nie przydatne

    0%

   

Trener

Średnia ocena

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

6,00

Umiejętność przekazania treści

6,00

Efektywne wykorzystanie czasu

5,00

Ogólna ocena trenera

6,00

   

Program

6,00

   

Organizacja szkolenia

 

Ocena jakości materiałów dydaktycznych

6,00

Warunki pracy: sala, wyposażenia, sprzęt

5,00

Ogólna ocena organizacji szkolenia

6,00

   

Ogólna ocena szkolenia

6,00

 

Szkolenie „Obsługa profesjonalnego oprogramowania inżynieryjnego AutoCAD" realizowane dla Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej - termin szkolenia 03.07.-06.07.2014 - liczba osób: 10

Średnia ewaluacyjna wartość dodana wyniosła: 50%

W jakim stopniu zajęcia zwiększyły poziom wiedzy z zakresu obsługi oprogramowania?

Procentowa średnia ocena

   

Zdecydowanie zwiększyły

  63%

Zwiększyły

  38%

Raczej zwiększyły

    0%

Raczej nie zwiększyły

    0%

Zdecydowanie nie zwiększyły

    0%

   

W jakim stopniku zajęcia podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi oprogramowania?

 
   

Zdecydowanie podniosły

  75%

Podniosły

  25%

Raczej podniosły

    0%

Raczej nie podniosły

    0%

Zdecydowanie nie podniosły

    0%

   

W jakim stopniu umiejętności zdobyte na zajęciach mogą okazać się przydatne w przyszłości?

 
   

Bardzo przydatne

  63%

Przydatne

  38%

Raczej przydatne

    0%

Raczej nie przydatne

    0%

Całkiem nie przydatne

    0%

   

Trener

Średnia ocena

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

5,75

Umiejętność przekazania treści

5,88

Efektywne wykorzystanie czasu

5,75

Ogólna ocena trenera

5,88

   

Program

5,88

   

Organizacja szkolenia

 

Ocena jakości materiałów dydaktycznych

5,88

Warunki pracy: sala, wyposażenia, sprzęt

5,88

Ogólna ocena organizacji szkolenia

5,88

   

Ogólna ocena szkolenia

5,88

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー