Procedura zapewnienia jakości szkolenia

Niniejsza procedura ustala zasady oceny szkolenia oraz kadry szkoleniowej zapewniające jakość szkolenia w firmie Biś Computers.

1. Ankiety ewaluacyjne.

Firma przeprowadza wśród Uczestników anonimową ankietę kończącą szkolenie, w której ocenie poddawane są:

    

a.

   jakość przeprowadzonego szkolenia,
 

b.

  organizacja szkolenia,
 

c.

  program szkolenia,
 

d.

  trener.

2. Testy ewaluacyjne.

Firma przeprowadza wśród Uczestników testy wstępne i końcowe na podstawie, których sporządzana jest ewaluacyjna wartość dodana szkolenia.

3. Weryfikacji jakości szkolenia.

Koordynator merytoryczny dokonuje analizy przeprowadzanych anonimowych ankiet końcowych, przedstawia wyniki ankiet prowadzącemu szkolenie i przekazuje mu wszelkie uwagi Uczestników na temat sposobu realizacji szkolenia.

4. Podejmowane działania.

W przypadku, gdy wyniki oceny jednej z poddawanej ocenie części są niższe, niż 75% maksymalnej oceny, koordynator merytoryczny podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji. Podjętymi działaniami mogą być:

    

a.

    indywidualne ustalenia z trenerem oraz analiza mocnych i słabych stron sposobu prowadzenia zajęć przez tę osobę,
 

b.

  analiza materiałów szkoleniowych i dostosowanie ich do oczekiwań uczestników,
 

c.

  zmiany w programie zajęć według sugestii i oczekiwań uczestników na podstawie wskazanych w ankietach ewaluacyjnych najciekawszych i najmniej użytecznych elementów zajęć,
 

d.

  zmiany w sposobie organizacji zajęć,
 

d.

  inne, niewymienione wyżej działania, które koordynator merytoryczny uzna za konieczne na podstawie ocen uczestników.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー