Reklamacja szkolenia

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1.

 

Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od daty zakończenia szkolenia w siedzibie firmy Biś Computers mieszczącej się w Krakowie przy ul. Smoleńsk 25 w formie pisemnej lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.

 

Reklamacji może podlegać:

 

 
  • niewykonanie usługi szkoleniowej,
  • częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,
  • niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej.

3.

 

Obowiązki leżące po stronie firmy Biś Computers podlegające reklamacji są określone w regulaminie szkoleń.

4.

 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

   
  • dane i adres uczestnika szkolenia,
  • nazwa szkolenia, którego dotyczy reklamacja,
  • powód reklamacji,
  • opis zagadnienia reklamowanego.

5.

 

Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem słuszności roszczeń gwarancyjnych przez właściciela firmy Biś Computers.

6.

 

Rozpatrzenie reklamacji na podstawie dostarczonej dokumentacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne lub zawiera istotne braki utrudniające jego rozpatrzenie termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego.

7.

 

O odrzuceniu reklamacji lub jej braku, zgłaszający reklamację jest informowany pisemnie.

8.

 

Informacja pisemna jest wysyłana e - mailem, faksem lub pocztą, zgodnie z formą wybraną przez zgłaszającego.

9.

 

W przypadku uznania roszczeń Uczestnika szkolenia z tytułu gwarancji, szkolenie objęte reklamacją jest powtarzane zgodnie z programem szkolenia, z należytą starannością na koszt firmy Biś Computers.

10.

 

Jako dokument potwierdzający czynności reklamacyjne sporządzana jest ,,Karta reklamacji” podpisana przez reklamującego oraz właściciela firmy. 

 

Karta reklamacji

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー