Program kursu Revit Architecture

Program kursu Revit Architecture bazuje na wytycznych ATC oraz na wewnętrznym syllabusie zgodnym z syllabusem egzaminu Autodesk Revit Architecture Professional.

Efekty uczenia:

1.   Uczestnik zna zasady licencjonowania.
Zapoznał się z pojęciem BIM.
Zna specyfikę pracy w programie.
Potrafi dostosować interfejs do pracy w aplikacji.
Używa dostępnych funkcji pomocy.
2.   Uczestnik korzysta z przeglądarki projektu.
Potrafi otwierać i zamykać rysunek, potrafi tworzyć nowy projekt.
Pracuje z elementami rodzin.
3.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia podstawowego rzutu kondygnacji.
Potrafi tworzyć i edytować poziomy oraz osie konstrukcyjne.
Potrafi tworzyć, edytować i modyfikować ściany i komponenty ścian (ściany konstrukcyjne, fundamenty, drzwi, okna).
4.   Uczestnik potrafi dodawać i modyfikować elementy biblioteczne.
Potrafi wczytywać dodatkowe komponenty budynku.
Potrafi wykorzystywać rodziny jako dodakowe elementy biblioteczne.
5.   Uczestnik posiada umiejętność zarządzania, tworzenia i edycji widoków.
Potrafi przeprowadzić kontrolę widoczności modelu.
Potrafi modyfikować style linii.
Korzysta z filtrów dostępnych w programie.
Potrafi tworzyć przekroje i widoki elewacji oraz tworzyć i modyfikować widoki 3D.
6.   Uczestnik potrafi tworzyć i edytować wymiary.
Potrafi dodawać i usuwać płaszczyzny odniesienia.
Potrafi tworzyć i edytować linie odniesienia.
7.   Uczestnik posiada umiejętnośc tworzenia, edytowania i modyfikowania elementów budynku (podłogi, stropy, sufity, dachy, ściany kurtynowe, szprosy, schody, poręcze).
8.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia, edytowania i modyfikowania widoków odniesienia, widoków detali, widoków kreślarskich oraz tekstów i etykiet.
9.   Uczestnik potrafi tworzyć dokumentację końcową.
Potrafi tworzyć, edytować i modyfikować zestawienia oraz legendy.
10.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia wydruków końcowych oraz prezentacji wizualnej.
Potrafi tworzyć, edytować i modyfikować arkusze wydruku.
Potrafi tworzyć rewizje, renderingi, animacje oraz ustawiać parametry słońca i cienia.


Podział efektów uczenia na jednostki uczenia:

1. Wprowadzenie do środowiska Autodesk Revit - 2godz.
   1.1.   Pojęcie BIM.
   1.2.   Podstawowe informacje o programie.
   1.3.   Interfejs programu.
   1.4.   Panele wstążki.
2. Podstawy programu Revit Architecture - 2 godz.
   2.1.   Przeglądarka projektu.
   2.2.   Praca z elementami rodzin.
   2.3.   Tworzenie nowego projektu.
3. Podstawy modelu budynku - 3 godz.
   3.1.   Tworzenie podstawowego rzutu kondygnacji.
       3.1.1.  Tworzenie i edycja poziomów.
       3.1.2.  Tworzenie osi.
   3.2.   Dodawanie i modyfikowanie ścian.
   3.3.   Komponenty ścian.
       3.3.1.  Ściany konstrukcyjne.
       3.3.2.  Fundamenty.
       3.3.3.  Praca na komponentach poziomych i pionowych ścian.
       3.3.4.  Drzwi.
       3.3.5.  Okna.
4. Elementy biblioteczne - 2 godz.
   4.1.   Dodawanie i modyfikowanie elementów bibliotecznych.
   4.2.   Podczytywanie dodatkowych komponentów budynku.
   4.3.   Rodziny.
5. Widok modelu - 3 godz.
   5.1.   Zarządzanie widokami – tworzenie i edycja.
   5.2.   Kontrola widoczności modelu.
       5.2.1.  Modyfikacja stylu linii.
       5.2.2.  Filtry.
       5.2.3.  Kontrola widoków.
   5.3.   Przekroje i widoki elewacji.
   5.4.   Tworzenie i modyfikowanie widoku 3D.
6. Wymiary i linie odniesienia - 3 godz.
   6.1.   Wymiarowanie.
       6.1.1.  Sposoby zastosowania wymiarowania.
       6.1.2.  Zasada działania wymiarowania tymczasowego.
   6.2.   Płaszczyzny odniesienia - dodawanie i usuwanie.
7. Rozbudowa modelu budynku - 4 godz.
   7.1.   Tworzenie i modyfikowanie podłóg.
   7.2.   Tworzenie i modyfikowanie stropów i sufitów.
   7.3.   Dodawanie i modyfikowanie dachów.
       7.3.1.  Typy dachów.
       7.3.2.  Sposoby tworzenia i modyfikacji.
   7.4.   Dodawanie i modyfikowanie ścian kurtynowych.
       7.4.1.  Podziały ściany kurtynowej.
       7.4.2.  Dodawanie  szprosów.
   7.5.   Dodawanie schodów i poręczy.
8. Detale i widoki szkicu - 4 godz.
   8.1.   Tworzenie widoków odniesienia.
   8.2.   Opisy - teksty i etykiety.
   8.3.   Widoki detali.
   8.4.   Widoki kreślarskie.
9. Dokumentacja - 3 godz.
   9.1.   Tworzenie i modyfikowanie zestawień.
   9.2.   Tworzenie pomieszczeń i ich zestawień.
   9.3.   Tworzenie legend i Keynot legend.
10. Prezentacja modelu budynku - 4 godz.
   10.1. Praca na arkuszach do wydruku.
   10.2. Arkusze wydruku – tabelka rysunkowa.
   10.3. Rewizje.
       10.3.1.  Zasady działania.
       10.3.2.  Sposoby pracy z rewizjami.
   10.4. Rendering.
   10.5. Animacja.
   10.6. Słońce i cień.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー